Page 25 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

26
ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
3(; $( (.6$175ø. =,03$5$
$
270
Zımpara Tablası (mm)
125
314
Güç (w)
30) &( d2. )21.6ø<21/8 $/(7/(5ø
220
.XWX øoHUඈ÷ඈ
BIM Segman Testere Bıçağı
Güç (w)
3:6
$98d 7$ù/$0$
$
Güç (W)
'ඈVN dDSÕ PP
115
<NV] 'HYඈU 6D\ÕVÕ GHY GDN
11000
195
700
367 ($6< '(.83$- 7(67(5(
$
Güç (w)
500
.HVPH 'HUඈQOඈ÷ඈ PP
65
.XWX øoHUඈ÷ඈ
Çanta
204
36$ ( 7ø/.ø .8<58./$5, 9( 3$17(5 7(67(5(
$
.HVPH 'HUඈQOඈ÷ඈ PP
150
710
Güç (w)
3.6 '$ø5( 7(67(5(
1200
Bıçak Çapı (mm)
160
Güç (w)
12-2 ÇİFT AKÜ AKÜLÜ VİDALAMA
060397290X
12
Amper (Ah)
1.5
Güç (v)
543
Tork Gücü (Nm)
20
.XWX øoHUඈ÷ඈ
1 Adet Şarj
$OHWඈ
3&0 7(=*$+ 7ø3ø *g1<( 7(67(5(
%
Güç (w)
1200
Bıçak Çapı (mm)
216
3.3 ( 6,&$. 6ø/ø.21 7$%$1&$6,
g]HOOඈN
11x45 200 mm Yapıştırma Çapı
20 gr/dak Yapıştırma Gücü
Güç (w)
111
365 /ø $.h/h 9ø'$/$0$0$.ø1(6ø
3
Amper (Ah)
2.5
Güç (v)
Tork Gücü (Nm)
14.4
20-40
32) $( )5(=(
$
Güç (w)
3)6 (/(.75ø./ø %2<$ 7$%$1&$6,
Güç (w)
g]HOOඈN
410
Pð GDN %R\DPD .DSDVඈWHVඈ
289
Toz Emme
0ඈNUR ¿OWUH 6ඈVWHPඈ
339
'HOWD =ÕPSDUD .D÷ÕGÕ 6HWඈ
Adet
Delta Zımpara Tabanı 93 mm
HCS Daldırmalı Ahşap Testere Bıçağı
.DGHPHOඈ 'HUඈQOඈN 0HVQHGඈ
Hava Üfleme Ayarı
407
Strok Sayısı (dev/dak)
5600
Kesme Kalınlığı (mm)
55
424
'HYඈU 6D\ÕVÕ GHY GDN ƒ
4800
Kesme Açısı
48
° L / 48° R
848
2 Adet Akü
.XWX øoHUඈ÷ඈ
2 Akülü
678
365
11000-28000
1200
EASY İMPACT 500 DARBELİ MATKAP
0601130003
Güç (w)
500
Mandren Çapı (mm)
13
Delme Çapları (mm)
Betonda
dHOඈNWH
Ahşapta
10
8
25
212
.XWX øoHUඈ÷ඈ
Çanta
3%+ 5( .,5,&, '(/ø&ø
$
Güç (w)
500
Darbe Gücü (J)
1.7
Betonda Delme Çapı (mm)
10
373
.XWX øoHUඈ÷ඈ
Çanta
366 $( 7ø75(ùø0/ø 9( hd*(1 =,03$5$
Güç (w)
250
Zımpara Tablası (mm)
92x182
Toz Emme
0ඈNUR ¿OWUH 6ඈVWHPඈ
272
'HYඈU 6D\ÕVÕ GHY GDN ƒ
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )
FİYAT (₺ )