Page 49 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

50
SIRIK VE DEKORATİF GRUP
DEKOR1333
9x7 cm Küçük Aydede Baskısı
[ FP 6HYඈPOඈ %DOÕN %DVNÕVÕ
DEKOR1334
DEKOR1337
DEKOR1338
9x7 cm Kuğu Baskısı
9x7 cm Yunus Baskısı
BALIK & AYDEDE BASKISI
ÜRÜN AÇIKLAMA
KUĞU & YUNUS BASKISI
ÜRÜN
AÇIKLAMA
DEKOR1533
DEKOR1534
15x20 cm Yıldız Grubu Baskısı
18x18 cm Büyük Aydede Baskısı
19.05
DEKOR1535
22x22 cm Büyük Güneş Baskısı
9x7 cm Meşe Yaprak Baskısı
19.05
DEKOR1331
DEKOR1332
9x7 cm Yıldız Baskısı
[ FP 'HQඈ]DWÕ %DVNÕVÕ
YILDIZ & AYDEDE BASKISI
ÜRÜN AÇIKLAMA
YAPRAK & GÜNEŞ BASKISI
ÜRÜN AÇIKLAMA
YILDIZ & DENİZALTI BASKISI
ÜRÜN AÇIKLAMA
19.05
DEKOR1330
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
7.07
DEKOR1347
10 cm Ahşap Desen Aparatı
15 cm Ahşap Desen
Aparatı
24.52
13.12
AHŞAP DESEN APARATI
ÜRÜN
AÇIKLAMA
DEKOR1345
DEKOR1171
DEKOR1172
DEKOR1173
DEKOR1273
DEKOR1270
DEKOR1174
DEKOR1274
DEKOR1271
DEKOR1275
DEKOR1272
DEKOR1175
DEKOR1170
2 m - 2 Kademe
2.5 m - 2 Kademe
3 m - 2 Kademe
4 m - 3 Kademe
2 m - 3 Kademe
4 m - 2 Kademe
5 m - 3 Kademe
2.5 m - 3 Kademe
5 m - 2 Kademe
6 m - 3 Kademe
3 m - 3 Kademe
6 m - 2 Kademe
1.5 m - 2 Kademe
32.05
37.07
41.06
53.26
39.91
51.21
62.95
44.93
62.38
70.59
44.93
71.28
26.80
DEKOR1176
SIRIKLAR
ÜRÜN
DEKOR1261
DEKOR1266
DEKOR1262
DEKOR1267
DEKOR1263
DEKOR1268
DEKOR1265
1 m - 2 Kademe - Ayarlı
1.5 m - 2 Kademe - Ayarlı
P 6DEඈW
2 m - 2 Kademe - Ayarlı
P 6DEඈW
2.5 m - 2 Kademe - Ayarlı
P 6DEඈW
9.92
11.97
9.12
13.68
10.03
15.62
10.83
7.98
DEKOR1260
SIRIKLAR
ÜRÜN
AÇIKLAMA
(NRQRPඈN 6ÕUÕNODU
2
P 6DEඈW
DEKOR1124
DEKOR1118
DEKOR1125
DEKOR1122
DEKOR1128
DEKOR1123
FP .UඈVWDOOඈ 5XOR <
edek)
FP .UඈVWDOOඈ 5XOR
FP .UඈVWDOOඈ .DOR 5XOR <
edek)
FP .UඈVWDOOඈ 5XOR
FP .UඈVWDOOඈ .DORUඈIHU 5XOR
22.58
23.38
25.66
4.45
FP .UඈVWDOOඈ 5XOR <
edek)
ÜRÜN AÇIKLAMA
KRİSTALLİ RULO
5.70
19.62
DEKOR1117
FP .UඈVWDOOඈ 'HOඈNOඈ 5XOR
FP .UඈVWDOOඈ 'HOඈNOඈ 5XOR
23.04
27.26
KRİSTALLİ DELİKLİ RULO
ÜRÜN AÇIKLAMA
DEKOR1129
DEKOR1116
20 cm Mercan Rulo
21.78
AÇIKLAMA
MERCAN RULO
ÜRÜN
Ayarlı
$OPඈQ\XP .DOÕQ 6ÕUÕNODU
AÇIKLAMA
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
DEKOR1335
DEKOR1336
[ FP 6HPSDWඈ %DVNÕVÕ
[ FP .HGඈ %DVNÕVÕ
SEMPATİ & KEDİ BASKISI
ÜRÜN
AÇIKLAMA
Fiyat (₺)
7.07
7.07