Page 50 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

51
PANÇ VE MİKSER UÇLARI
Boya Karıştırıcı
DEKOR1182
DEKOR1190
+REඈ %R\DPD 6HWඈ
5 cm Sünger Rulo Yedek,
10 Numara Kalem Fırça
Hob Boya Kabı, ̀
5 cm Sünger Rulo,
18.82
31.82
BOYAMA SETLERİ
AÇIKLAMA
$PDW|U %R\DFÕ 6HWඈ
Boya Kabı,
Dekoplas 20 cm, 10 cm Eksport Rulo
10 m² Boya Örtüsü,
DEKOR1180
DEKOR1181
DEKOR1185
DEKOR1188
Boyacı Kabı - Büyük Boy
Boyacı Kabı - Küçük Boy
Rulo Izgarası
Fırça Robotu
30.79
9.35
9.47
BOYACI YAN ÜRÜNLERİ
ÜRÜN
AÇIKLAMA
DEKOR1160
DEKOR1161
DEKOR1162
DEKOR1163
8 cm
13 cm
8 cm - Yedek
13 cm - Yedek
8.55
9.01
6.15
6.61
ÜRÜN
AÇIKLAMA
ELYAF EZME RÜLOSU -
$OPඈQ\XP
3.54
DEKOR1380
DEKOR1381
FP )ඈQඈVDM 0DWNDS 8FX
FP )ඈQඈVDM 0DWNDS 8FX
4.33
5.13
ÜRÜN
AÇIKLAMA
FİNİSAJ UYGULAMA APARATI
1380
1382
1208
1518 1517
DEKOR1208
DEKOR1518
DEKOR1517
Altıgen Ø14 cm
SDS Plus Ø14 cm
M14 Ø14 cm
27.60
33.30
ÜRÜN
AÇIKLAMA
MİKSER UÇLARI
31.48
ÜRÜN
AÇIKLAMA
MİKSER UÇLARI
DEKOR1510
DEKOR1209
DEKOR1519
DEKOR1512
Altıgen Ø6.5 cm
Altıgen Ø8.5 cm
SDS Plus Ø8.5 cm
Altıgen Ø8 cm
9.69
17.91
22.70
10.49
ÜRÜN
AÇIKLAMA
MİKSER UÇLARI
DEKOR1514
DEKOR1515
DEKOR1516
Altıgen Ø9 cm
Altıgen Ø6 cm
'DඈUH ‘ FP
22.92
18.02
14.37
ÜRÜN
AÇIKLAMA
MİKSER UÇLARI
DEKOR1513
DEKOR1511
DEKOR1391
$OWÕJHQ ‘ FP .HOHEHN 0ඈNVHU 8o
$OWÕJHQ ‘ FP %XUJX 0ඈNVHU 8o
FP %R\D .DUÕúWÕUPD 'HOඈNOඈ 3ODVWඈN
18.02
11.29
1.37
1209 1519 1512
1514 1515
1513
1516
1511
1391
1390
1510
13.12
6.5 cm
DEKOR1540
3.87
AÇIKLAMA
STRAFOR AÇICI PANÇ
ÜRÜN
DEKOR1546 6.5 cm -Yedek Uç
AÇIKLAMA
STRAFOR AÇICI PANÇ
ÜRÜN
21.33
22.58
6.5 cm -8x125 mm Matkap Uçlu
6.5 -10x125 mm Matkap Uçlu
cm
DEKOR1541
DEKOR1542
AÇIKLAMA
STRAFOR AÇICI PANÇ
ÜRÜN
DEKOR1543
6.5 cm -10x135 mm SDS Plus 31.82
DEKOR1546
ÜRÜN
AÇIKLAMA
FİNİSAJ UYGULAMA APARATI
DEKOR1382
DEKOR1383
FP )ඈQඈVDM 6QJHUඈ
FP )ඈQඈVDM 6QJHUඈ
1.14
1.14
DEKOR1390
FP %R\D .DUÕúWÕUPD 'HOඈNVඈ] 3ODVWඈN
1.71
DEKOR1182
DEKOR1190
DEKOR1540
DEKOR1541
DEKOR1542
DEKOR1185
DEKOR1181
DEKOR1188
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
ÜRÜN