Page 51 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

52
BOYACI VE SIVACI ALETLERİ
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
DEKOR1198
DEKOR1199
DEKOR1200
1 m Standart Sıva Mastarı
1 m İç Cephe Sıva Mastarı
1 m Dış Cephe Sıva Mastarı
32.39
33.87
14.03
ÜRÜN
AÇIKLAMA
ALÜMİNYUM SIVA MASTARI
DEKOR1206
DEKOR1207
DEKOR1234
DEKOR1235
FP =ÕPSDUD 0DODVÕ 6DEඈW %DúOÕ
19 cm - Zımpara Malası Oynar Başlı
21 cm - Kauçuk Zımpara Takozu
15 cm -Yuvarlak Kauçuk Zımpara Takozu
15.40
16.42
29.08
ÜRÜN
AÇIKLAMA
ZIMPARA MALALARI
DEKOR1212
DEKOR1213
øo .|úH 0DODVÕ
3DVODQPD] dHOඈN PP
Dış Köşe Malası
17.11
17.11
ÜRÜN
AÇIKLAMA
KÖŞE MALALARI
1198
1199
1200
14.60
9.69
9.58
19.96
25.09
38.09
28 cm - Kaleterast Mala - ̀
Ahşap Saplı
FP .DOHWHUDVඈW 0DOD 3ODVWඈN 6DSOÕ
28 cm - Şeffaf İpek Sıva Malası
HAZIR SIVA MALALARI
30 x 10 cm
50 x 10 cm
80 x 10 cm
AÇIKLAMA
FP 3ODVWඈN
FP 3ODVWඈN
40 cm - Metal
60 cm - Metal
11.98
13.34
17.45
19.50
AÇIKLAMA
HARÇ GELBERİ
AÇIKLAMA
ÇEKÇEK
Lastk ̀
Ağızlı
DEKOR1186
DEKOR1187
DEKOR0073
ÜRÜN
DEKOR1214
DEKOR1215
DEKOR1530
ÜRÜN
ÜRÜN
26 cm - Yuvarlak Hazır Sıva Malası
DEKOR1226
DEKOR1220
DEKOR1221
DEKOR1225
DEKOR1222
DEKOR1126
DEKOR1223
DEKOR1224
FP (SRNVඈ .ඈUSඈ 5XOR .oN dDS ‘ FP
FP (SRNVඈ .ඈUSඈ 5XOR .oN dDS ‘ FP
FP (SRNVඈ .ඈUSඈ 5XOR .oN dDS ‘ FP
FP (SRNVඈ .ඈUSඈ 5XOR *HQඈú dDS ‘
1 cm
FP (SRNVඈ .ඈUSඈ 5XOR .oN dDS ‘ FP
FP dඈYඈOඈ
Ayakkabı
FP (SRNVඈ .ඈUSඈ 5XOR *HQඈú dDS ‘
1 cm
14.26
23.38
28.74
37.41
33.99
54.29
24.63
31.59
ÜRÜN
AÇIKLAMA
EPOKSİ ÜRÜNLERİ
FP (SRNVඈ .ඈUSඈ 5XOR *HQඈú dDS ‘
1 cm
DEKOR1140
DEKOR1127
FP .HOHEHNOඈ (SRNVඈ 6HYඈ\H 0DVWDUÕ
FP (SRNVඈ 6HYඈ\H 0DVWDUÕ
64.67
64.89
ÜRÜN
AÇIKLAMA
EPOKSİ ÜRÜNLERİ
23.72
DEKOR1189
DEKOR1210
DEKOR1410
DEKOR1249
DEKOR1250
3DVODQPD] dHOඈN PP
DEKOR1207
DEKOR1234
DEKOR1214
DEKOR1215
DEKOR1212
DEKOR1213
DEKOR1140
DEKOR1127
DEKOR1186
DEKOR0073
DEKOR1210
DEKOR1249
DEKOR1226
DEKOR1126
DEKOR1223
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
31.48