Page 73 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

74
GENEL İNŞAAT MALZEMELERİ
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
15.65
3.52
4.34
Yks Tırmık Sapı
Yks Düz Kürek Sapı 150 cm
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ
JU
AÇIKLAMA
SAPLAR
ÜRÜN
41500
41650
41380
41390
49650
41400
49500
41010
261.32
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ 6HWඈ
17.78
<NV (÷Uඈ .UHN 6DSÕ
FP
41750
3.93
Füze Düz Kürek Sapı ( 150 CM )
Füze Tırmık Sapı Füze
9.01
ÜRÜN
AÇIKLAMA
KÜREKLER
(Y 7ඈSඈ .UHNOHU
15.73
9.01
17.86
7.29
21.06
17.62
8.68
9.75
Y
DSDU øQúDDW .UH÷ඈ
Y
DSDU d|S .UH÷ඈ
150
Y
DSDU øQúDDW .UH÷ඈ
Y
DSDU 6RED .UH÷ඈ
Y
DSDU )DU\DS .UH÷ඈ
Y
DSDU %HO .UH÷ඈ
6ඈYUඈ
Y
DSDU .|PU .UH÷ඈ
11000
11100
29110
17000
14000
29210
29010
ÜRÜN
AÇIKLAMA
KÜREKLER
ÜRÜN
AÇIKLAMA
FIRÇA SAPI
<NV 2UWRSHGඈN %DOWD 6DSÕ
41470
Yks Fırça Sapı 26 x 150
41550
Yks Fırça Sapı 26x120
41530
49530
Füze Fırça Sapı 1x20
41590
49550
49590
41570
Füze Fırça Sapı 1x50
Yks Fırça Sapı 26x1.75
YksFırça Sapı 26x200
Füze Fırça Sapı 2.00
ÜRÜN
AÇIKLAMA
TIRMIKLAR
8.36
14.91
8.93
15.49
10.82
18.19
9.50
16.47
11.96
19.01
10.32
17.37
Füze
7ÕUPÕN 'ඈú
Yapar
7ÕUPÕN 'ඈú
Füze
7ÕUPÕN
'ඈú
Yapar
7ÕUPÕN 'ඈú
Füze
7ÕUPÕN
'ඈú
Yapar
7ÕUPÕN 'ඈú
Füze
7ÕUPÕN
'ඈú
Yapar
7ÕUPÕN 'ඈú
Füze
7ÕUPÕN
'ඈú
Yapar
7ÕUPÕN 'ඈú
Füze
7ÕUPÕN
'ඈú
Yapar
7ÕUPÕN 'ඈú
95100
94100
95200
94200
94500
95300
94300
94600
94400
95500
95600
95400
Y
DSDU d|S .UH÷ඈ
6ÕYDFÕ .UH÷ඈ
PP
29410
ÜRÜN
AÇIKLAMA
KAZMALAR & ÇAPALAR
28.77
26.80
Y
SU 0DYඈ .D]PD NJ
Y
SU 6ඈ\DK .D]PD NJ
93100
93300
49.18
93150
29.75
Ypr Y
HúඈO .D]PD NJ
93140
AÇIKLAMA
FARYAP KÜREĞİ
ÜRÜN
46.96
47.95
Yapar Faryap Küreğ 4301 - D ̀
7ඈSඈ
Tutamak Saplı
Y
DSDU )DU\DS .UH÷ඈ
8]XQ '] 6DSOÕ
FP
17050
17110
46.64
93130
48.19
93120
46.06
93190
26.23
93180
13.85
Y
DSDU dඈoHN dDSDVÕ dDWDO 6DSOÕ
99041
13.85
Y
DSDU dඈoHN dDSDVÕ 6ඈYUඈ 6DSOÕ
99031
41.39
Y
SU %DKoH dDSDVÕ %\N PP dHOඈN 6DSOÕ
93411
7.78
Y
DSDU dඈoHN dDSDVÕ 6ඈYUඈ
99051
32.13
93431
22.95
93401
25.32
93451
14.50
93421
22.29
93471
14.50
93441
11.23
93461
7.78
Y
DSDU dඈoHN dDSDVÕ dDWDO
99061
Ypr Y
HúඈO .D]PD NJ 6DSOÕ
Y
SU 0DYඈ .D]PD NJ 6DSOÕ
Y
SU 6ඈ\DK .D]PD NJ 6DSOÕ
Ypr Baltalı Kazma
Ypr Baltalı Kazma Saplı
Y
SU %DKoH dDSDVÕ %\N PP dHOඈN 6DSVÕ]
Y
SU %DKoH dDSDVÕ .oN PP dHOඈN 6DSOÕ
Y
SU %DKoH dDSDVÕ .oN PP dHOඈN 6DSVÕ]
Y
SU %DKoH dDSDVÕ dDWDO
PP dHOඈN 6DSOÕ
Y
SU %DKoH dDSDVÕ dDWDO
PP dHOඈN 6DSVÕ]
Y
SU %DKoH dDSDVÕ '] PP dHOඈN 6DSOÕ
Y
SU %DKoH dDSDVÕ '] PP dHOඈN 6DSVÕ]
17.05
15.16
6.63
4.75
9.75
8.11
11.72
6.39
7.04
4.09
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ
JU
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ
JU
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ
JU
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ
JU
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ
JU
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ
JU
<NV 2UWRSHGඈN dHNඈo 6DSÕ
JU
41410
41420
41430
41440
41450
4.75
5.65
5.32
6.06
6.39
16.14
Yks Kazma Sapı
Yks Düz Balta Sapı
41100
41460
49100
41060
9.34
49460
Füze Düz Balta Sapı
Füze Kazma Sapı Füze
Yks Keser Sapı
6.63
4.26
15.82
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)