Page 76 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

77
PROFİL GRUPLARI
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
ÜRÜN
EBAT
UZUNLUK
AÇIKLAMA
KÜVET ve MERDİVEN PROFİL GRUPLARI
.YHW .HQDU 3UR¿Oඈ $/0
0HUGඈYHQ %DVDPDN 3UR¿Oඈ $/0 39&
0HUGඈYHQ %DVDPDN 3UR¿Oඈ 39& )ø7ø//ø
.YHW .HQDU 3UR¿Oඈ ùHႇDI
24.94
23.38
9.97
20.58
12.16
8.41
9.66
21.82
10.97
21.82
8.04
30.87
SAY502
33x33
250 cm
SAY501B 33x33
250 cm Akça
$÷Do .ඈUD]
Armut, Kayın
&HYඈ] 0DXQ 0HúH
Beyaz
Mat -
<]H\ dඈ]JඈOඈ 'HVHQ
Parlak -
<]H\ dඈ]JඈOඈ 'HVHQ
Mat - Yüzey Düz Desen
SAY408
SAY510
8 mm
35x25
250 cm
250 cm
6ඈ\DK .DKYHUHQJඈ *Uඈ %HM
Y
DSÕúNDQOÕ ùHႇDI .YHW 3UR¿Oඈ
SAY501
33x33
250 cm
SAY505B 15x15
250 cm
SAY411
SAY511
11 mm
250 cm
200 cm Küvet
$OWÕ 6Õ]GÕUPD]OÕN 3UR¿Oඈ
SAY507
33x33
250 cm
SAY505
15x15
250 cm
SAY421
39& Oඈ
250 cm Mat / Sarı
SAY508
33x33
250 cm
.YHW .HQDU 3UR¿Oඈ dඈIW 3DUoD 39&
ÜRÜN
EBAT
UZUNLUK AÇIKLAMA
PARKE GEÇİŞ ve KOT FARKI PROFİL GRUPLARI
9.23
10.70
9.60
9.72
11.78
Akça
$÷Do .ඈUD]
Armut,
.D\ÕQ &HYඈ] 0DXQ 0HúH
Mat / Sarı
Mat / Sarı
30 mm
30 mm
8 mm
270 cm
270 cm
270 cm
40 mm
40 mm
270 cm
270 cm
39& (úඈN 3UR¿Oඈ %DQWOÕ
(úඈN 3UR¿Oඈ 9ඈGD *HoඈúOඈ $/0
3DUNH %ඈWඈP 3UR¿Oඈ 8 $/0
ÜRÜN
EBAT
UZUNLUK
AÇIKLAMA
İZOLASYON PROFİL GRUPLARI
20x20
Beyaz - Sırtlı
%H\D] +DUHNHWOඈ
SAY600
SAY601F
24x24
20x20
270 cm
250 cm
SAY602
24x24
250 cm
$OoÕSDQ .|úH 3UR¿Oඈ 39&
)ඈOHOඈ 0DQWRODPD 3UR¿Oඈ
ÜRÜN
EBAT
UZUNLUK
AÇIKLAMA
MERDİVEN PROFİL GRUPLARI
SAY701B
SAY740
SAY706
SAY702B
SAY741
Küvet
2.74
3.05
2.99
ÜRÜN
AÇIKLAMA
ORKA PASLANMAZ DUŞ KANALI SÜZGEÇİ
FP 6DWHQ 'Xú .DQDOÕ 6]JHoඈ
SAY.501.20.STN
SAY.501.20.P
106.02
SAY.501.20.S.A
SAY.501.20.P.A
SAY.501.20.PB
FP 3DUODN 'Xú .DQDOÕ 6]JHoඈ
20 cm Süper A
\QD 'Xú .DQDOÕ 6]JHoඈ
20 cm Ayna
$OWÕQ 'Xú .DQDOÕ 6]JHoඈ
FP 3DUODN %URQ] 'Xú .DQDOÕ 6]JHoඈ
106.02
118.50
124.74
130.97
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
SAY215
12 mm 270 cm
SAY214
10 mm 270 cm Mat / Sarı
8.92
8.24
Mat / Sarı
13.09
11.28
SAY211P
12 mm 270 cm
SAY210P
10 mm 270 cm Krom / Sarı Parlak
Krom / Sarı Parlak
Fiyat (₺)
ÜRÜN EBAT
UZUNLUK
AÇIKLAMA
6HUDPඈN øo .|úH 3UR¿O 39&
6HUDPඈN 'HU]
Artısı
2.43
2.80
8.91
4.86
46.77
12.78
6.23
8.91
5.17
7.48
12.34
9.35
8.10
12.34
3.05
46.77
9.60
11.22
SAY115
12 mm
270 cm
SAY208KR 10 mm
270 cm
Mat Eloksal (Sarı-Krom)
Parlak Eloksal (Sarı-Krom)
SAY304
4 mm
/NV 'HOඈNOඈ
SAY209PR
SAY314
4 mm
SAY207KR
SAY316
10 mm
SAY208PR
270 cm
SAY305
5 mm
SAY315
3 mm
Tutmalı
SAY207PR 8 mm
270 cm
SAY303
3 mm
/NV 'HOඈNOඈ
SAY317
10 mm
SAY209KR
270 cm
SAY313
3 mm
SAY114
10 mm
270 cm
%H\D] 3HPEH 0DYඈ
Y
HúඈO *Uඈ
%HM 3HUJDPRQ .DKYH 6ඈ\DK
6HUDPඈN 'Õú .|úH 3UR¿O 39&
SAY302
2 mm
Lüks
270 cm
SERAMİK PROFİL GRUPLARI
SAY116
8 mm
270 cm
2.43
270 cm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Mat Eloksal (Sarı-Krom)
Parlak Eloksal (Sarı-Krom)
Mat Eloksal (Sarı-Krom)
Parlak Eloksal (Sarı-Krom)
SAY301
1 mm
Lüks
Tutmalı
Tutmalı
SAY318
Kama
46.77