Page 82 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

83
200x50
22.32
26.73
32.08
45.44
50.79
18.71
18.05
17.38
13.37
250x50
300x50
300x60
350x60
170x40
160x40
150x45
Rulmanlı
R-200x50
R-250x50
R-300x50
R-300x60
R-350x60
R-170x40
R-160x40
R-150x45
R-125x40
ÇELİK TEKERLEKLER
ÇELİK TEKERLEKLER
ÜRÜN
GENİŞ SERİ RULMANLI
ÜRÜN
86.87
69.50
50.79
34.75
18.71
300x100
300x80
250x80
200x80
150x50
*HQඈú 6HUඈ 5XOPDQOÕ
GR-300x100
GR-300x80
GR-250x80
GR-200x80
GR-150x50
DÖNER TEKERLEKLER
ÜRÜN
30.74
20.05
19.38
18.71
16.04
14.03
11.36
200x50
170x40
160x40
150x45
125x40
100x35
Sac
Kauçuk (Burçlu) T.
Jantlı
DÖNER TEKERLEKLER
80x30
D-SLB200x50
D-SLB170x40
D-SLB160x40
D-SLB150x45
D-SLB125x40
D-SLB100x35
D-SLB80x30
34.75
18.04
15.37
13.37
10.43
200x50
150x45
125x40
100x35
3RO\DPඈG 7HNHUOHNOඈ
80x30
D-PPB200x50
D-PPB150x45
D-PPB125x40
D-PPB100x35
D-PPB80x30
DÖNER TEKERLEKLER
ÜRÜN
AÇIKLAMA
TEKERLEK
LER
22.73
12.03
8.69
8.02
7.75
18.71
300x50
250x50
200x50
170x40
160x40
150x45
YEDEK TEKERLEKLER
Y-300x50
Y-250x50
Y-200x50
Y-170x40
Y-160x40
Y-150x45
10.69
12.03
12.70
13.10
22.72
9.36
7.08
125x40
150x45
160x40
170x40
100x35
80x30
S-SLB125x40
S-SLB150x45
S-SLB160x40
S-SLB170x40
S-SLB200x50
S-SLB100x35
S-SLB80x30
25.39
12.03
10.69
8.95
6.68
200x50
150x45
125x40
100x35
80x30
S-PPB200x50
S-PPB150x45
S-PPB125x40
S-PPB100x35
S-PPB80x30
3RO\DPඈG 7HNHUOHNOඈ
34.75
22.73
22.05
19.25
21.38
17.37
13.37
FRENLİ TEKERLEKLER
Sac Jantlı Kauçuk (Burçlu) T.
200x50
170x40
160x40
150x45
125x40
100x35
80x30
F-SLB200x50
F-SLB170x40
F-SLB160x40
F-SLB150x45
F-SLB125x40
F-SLB100x35
F-SLB80x30
20.05
16.04
37.42
18.71
12.70
3RO\DPඈG 7HNHUOHNOඈ
150x45
125x40
100x35
200x50
80x30
F-PPB150x45
F-PPB125x40
F-PPB100x35
F-PPB200x50
F-PPB80x30
48 Mm Plastik Tablalı Frenli Teker
49 Mm Büro Tipi Kalın Pimli Teker
ÜRÜN
HTS413
125x40
421TF
POLYAMİD TEKERLEKLİ
ÜRÜN
SABİT TEKERLEKLER
3.0
7
2
.
27
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
200X50
6
.
15
HTS254
HTS251
HTS411
7
.
22
2
.
27
Eko 50 Mm Tablalı Frenli Teker
49 Mm Büro Tipi Tablalı Teker
Eko 50 Mm Tablalı Teker
TEKERLEKLER