Page 83 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

84
SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ
4.25
4.94
4.58
6.59
5.20
6.92
4.58
4.58
24.20
)ÕUDW 6HUඈVඈ
Anahtar
.RPඈWDW|U
Lıght Anahtarı
Işıklı Lıght Anahtarı
V
DYඈ\HQ
.RPඈWDW|U 9DYඈ\HQ
.DSÕ 2WRPDWඈ÷ඈ
Anahtarı
=ඈO %XWRQX
5RWDWඈI 'ඈPPHU
Z
ÜRÜN
FS9601
FS9614
FS9604
FS9605
FS9652
FS9613
FS9612
Anahtar Grubu
FS9603
FS9610
SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ
ÜRÜN
4.51
4.94
5.67
5.93
5.93
7.38
1RUPDO 3Uඈ]
T
RSUDNOÕ 3Uඈ]
Kapaklı T
RSUDNOÕ 3Uඈ]
Çocuk Korumalı T
RSUDNOÕ 3Uඈ]
Ups T
RSUDNOÕ 3Uඈ]
øNඈOඈ
T
RSUDNOÕ 3Uඈ]
FS9608V
FS9608E
3Uඈ] *UXEX
FS9602
FS9609
FS9615
FS9685
4.25
5.60
14.83
T
HNOඈ 1XPHUඈV
T
HOHIRQ 3Uඈ]ඈ 5M
1)
T
HNOඈ 'DWD 3Uඈ] &DW -DNOÕ
Haberleşme Grubu
T
HOHIRQ 3Uඈ]ඈ
FS9606
FS96111
FS9621D1
6.26
2.34
2.83
3.65
øNඈOඈ dHUoHYH
Yatay (Çerçeveler)
Üçlü Çerçeve - Yatay (Çerçeveler)
Dörtlü Çerçeve - Yatay (Çerçeveler)
7Y 3Uඈ]ඈ *HoඈúOඈ
6RQOX
8\GX 3Uඈ]ඈ
(Sat+Tv-Rd))
Sonlu
Çerçeveler
Tv - Radyo - Uydu Grubu
FS9607
FS9624
FS9616
FS9617
FS9618
37.02
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
ARAS PRİZ SERİLERİ
ÜRÜN
5.63
6.36
6.62
7.71
6.36
3.59
ARAS ANAHTAR METALİK BEJ
ARAS KOMİTATOR METALİK BEJ
ARAS VAVİEN METALİK BEJ
ARAS TV PRİZİ GEÇİŞLİ SONLU METALİK BEJ
ARAS TOPRAKLI PRİZ METALİK BEJ
ARAS ANAHTAR - BEYAZ
93-23-03
93-23-07
93-23-01
93-23-05
93-23-08
93-10-01
4.58
4.91
3.95
2.37
ARAS TEKLİ NUMERİS TEL. PİRİZİ(CAT3) - BEYAZ
ARAS LİGHT BEYAZ ANAHTAR
ARAS İKİLİ YATAY ÇERÇEVE - BEYAZ
ARAS VAVİEN - BEYAZ
ARAS TV PRİZİ (GEÇİŞLİ - SONLU) - BEYAZ
93-10-05
93-10-07
93-10-11-1
93-10-14
93-10-16
5.63
Fiyat (₺)
93-10-03
93-10-08
3.79
5.37
93-10-17
93-10-18
93-10-27
4.31
4.31
4.91
2.37
ARAS TOPRAKLI PRİZ - KREM
ARAS TEKLİ NUMERİS TEL. PRİZİ (CAT3) - KREM
ARAS İKİLİ YATAY ÇERÇEVE - KREM
ARAS KOMİTATÖR - KREM
ARAS VAVİEN - KREM
93-11-03
93-11-05
93-11-08
93-11-11-1
93-11-16
4.58
93-11-01
93-11-07
93-11-17
93-11-18
93-11-27
2.90
3.79
5.37
ARAS ÜÇLÜ YATAY ÇERÇEVE - KREM
ARAS DÖRTLÜ YATAY ÇERÇEVE - KREM
ARAS UYDU PRİZİ EKO-KREM
ARAS KOMİTATÖR - BEYAZ
ARAS TOPRAKLI PRİZ - BEYAZ
ARAS ÜÇLÜYATAY ÇERÇEVE - BEYAZ
ARAS DÖRTLÜ YATAY ÇERÇEVE - BEYAZ
ARAS UYDU PRİZİ EKO-BEYAZ
ARAS ANAHTAR - KREM
ARAS TV PRİZİ (GEÇİŞLİ -SONLU) - KREM
4.31
4.31
2.90
3.59
5.63
SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ
6.10
6.88
8.74
7.17
6.88
6.53
6.28
6.85
Aras 6HUඈVඈ
Aras anahtar - füme
Aras komitatör - füme
Aras ışıklı light anahtar füme
Aras vavien - füme
Aras topraklı priz - füme
Aras zil anahtarı - füme
Aras ikili çerçeve - füme
Aras üçlü yatay çerçeve - füme
Aras dörtlü yatay çerçeve - füme
ÜRÜN
93-21-01
93-21-04
93-21-05
93-21-08
93-21-12
93-21-16
93-21-17
Anahtar Grubu
93-21-03
93-21-18
6.88
7.17
Aras vavien gümüş
Aras tv prizi (geçişli - sonlu) - gümüş
Aras komitatör- gümüş
93-22-03
93-22-07
Fiyat (₺)
93-22-01
93-22-05
6.28
6.85
Aras üçlü yatay çerçeve - gümüş
Aras dörtlü yatay çerçeve - gümüş
Aras ikili çerçeve - gümüş
93-22-16
93-22-18
93-22-08
93-22-17
6.28
6.85
Aras 3 lü yatay çerçeve metalik bej
Aras 4 lü yatay çerçeve metalik bej
Aras 2 li yatay çerçeve metalik bej
93-23-16
93-23-18
93-23-14
93-23-17
Aras anahtar - gümüş
Aras topraklı priz - gümüş
Aras light anahtar metalik bej
7.77
7.77
6.53
8.34
7.77
7.77
6.10
Aras 6HUඈVඈ
Anahtar Grubu
SIVA ALTI PRİZLER